English version

Съвети

Често в практиката ни се налага да отговаряме на въпроси от всякакво естество, свързани с набора, предпечата, обработката на илюстрации и т.н. Затова създадохме тази секция на сайта, която да помогне на нашите клиенти да се ориентират в терминологията и процесите, използвани при предпечатната подготовка, печата и следпечатните процеси.

Често задавани въпроси

Термини, свързани с шрифтовете

Термини, свързани с илюстрациите

Термини, свързани с цветовите модели

Термини, свързани с печата

Термини, свързани с електронните книги (e-books)

Изисквания за набор

Изисквания за оформяне на библиография

Транслитерация на българските букви

Коли - разположение и номериране на страниците

Хартия и хартиени формати

Алгоритъм за изчисляване броя на знаците в периодиката

Нормативна уредба, свързана с рекламата и предпечата