Термини, свързани с цветовите модели

 

Цветови модели (Color Models)

 

CMYK CMYK цветови модел

В полиграфията върху белия лист се наслагват основните цветове, за да се получи черно (за разлика от RGB модела, където от наслагването на основните цветове се получава бяло). При CMYK модела (CMYK color model) се работи с 4 цвята: синьозелено ­ циан (cyan), пурпурно ­ магента (magenta), или маджента, речено на чист английски, жълто (yellow) и черно (black). Тези цветове се наричат субстрактивни (substractive colors), защото белият цвят се получава от премахването на всички цветове. Всъщност теоретично черното би трябвало да се получи само от циан, жълто и магента, но практически не е така и затова се добавя и черният цвят.

RGB

Компютърните монитори създават цветовете подобно на телевизионните приемници ­ от излъчването на три лъча ­ червена (red), зелена (green) и синя (blue) светлина. Вече стана дума, че при RGB (RGB color model) белият цвят се получава от наслагването и на трите основни цвята един върху друг. Поради тази причина те се наричат адитивни цветове (additive colors). Илюстрациите, които сканирате, също са в RGB цветове, докато не ги конвертирате в програма за фоторетуш като Adobe Photoshop или Corel PhotoPaint. RGB цветови модел

Проблемът при този модел е, че не е желателно да бъде използван в полиграфията, където се използва CMYK цветови модел.

При работа с уебдокументи трябва да работите в RGB ­ заради по-малкия размер на файла, а и така или иначе вашите документи са предназначени за публикуване в уебмрежата и ще се разглеждат на монитори (които работят в RGB).

HSB

При HSB (HSB color model) вместо цветовете имате техните характеристики. Първата е Hue ­ цвят. Цветовете от спектъра са разпределени в кръг, разграфен в градуси от 0 до 360. Градусите се променят обратно на часовниковата стрелка, като започват от червеното на 0 градуса, жълто ­ 60, зелено ­ 120, циан ­ 180, синьо ­ 240, магента ­ 300. Втората характеристика е Saturation ­ насищане, а третата ­ Brightness ­ яркост (и двете характеристики се задават в проценти ­ от 0 до 100). Hue показва мястото на цвета в цветовия спектър, Saturation задава наситеността му, а Brightness ­ процента на черно в цвета. При стойности за B = 100%, а за S = 0, независимо каква е стойността на H, имате бял цвят. При стойности на B = 0%, независимо от стойностите на H и S, имате черен цвят.

LAB

LAB (LAB color model) е интересен модел, претендиращ да бъде независим от характеристиките на монитора или изходните устройства. Въведен е през 1931 г. от Международната организация за стандартизация на цветовете (CIE) ­ затова можете да го срещнете в литературата и като CIELAB. Съдържа три показателя: L ­ осветеност (Luminosity), a ­ преход от от червено (red) към зелено (green) и b ­ от синьо (blue) към жълто (yellow). Показателят L се задава в проценти, а a и b с числови стойности от ­120 до +120. При 100% L и стойности за a и b = 0 имате бял цвят (съответно при L = 0 ­ черен цвят).

Ако имате файл в RGB и по определени причини не трябва да го конвертирате в CMYK, а искате да го изпратите на друг човек, конвертирайте го в LAB. Това ви гарантира, че файлът ще бъде отворен на друг компютър по същия начин, по който сте го дали. При RGB модела това не е така заради различните монитори и зададени профили. Положението при CMYK е подобно на RGB, но не е добре да се конвертират CMYK файлове поради възможността да са търсени определени насищания на цветовете в проценти.

Системи за съответствие на цветовете (Color Matching Systems)

Освен тези 4 цветови модела в програмите за предпечат имате на разположение и няколко системи за съответствие на цветовете. При тях цветовете са събрани в каталози (всяка система разполага със собствени критерии на групиране). Така независимо какво виждате на екрана, ако работите с каталожни цветове, ще можете да разчитате, че именно тези цветове ще се появят и на печат.

PANTONE® Pantone скала

PANTONE® ­ каталожни цветове за мастилата на Pantone Inc. Може би най-популярната система за каталожни цветове в полиграфията (известни са и като пантонни цветове). Цветовете на PANTONE® съответстват на печатните каталози, които можете да купите и у нас.

Можете да избирате цветове, които да се отпечатват като отделни цветове от CMYK ­ дефинирани, или спот цветове (spot colors) или да използвате съставни цветове, които се преобразуват в CMYK. Разполагате с над 3000 цвята.

Предимството на пантонните цветове е, че независимо как изглеждат на екрана на монитора или на разпечатката на мастиленоструйния принтер например, те винаги ще съответстват на цветовете, които сте избрали в каталога. Това е полезно при изработка на запазени знаци или шрифтове, където обикновено водещите компании държат на определени запазени каталожни цветове.

Отделно имате и PANTONE® hexachrome, където разполагате с 2000 съставни цвята, състоящи се от 6 PANTONE® цвята. При hexachrome освен стандартните CMYK цветове, които са малко по-различни като цветове и наситеност от стандартните CMYK цветове, имате добавени оранжево (orange) и зелено (green). Hexachrome е основана на технологията high fidelity (HiFi) за възпроизвеждане на цвета, гарантираща по-висока точност на възпроизвеждане на цветовете и значително разширява обхвата на цветовия спектър, който можете да възпроизведете на хартия. Необходимо е обаче да зададете Hexachrome профил в настройките на Color Management. Разбира се, за да използвате тази технология, трябва предварително да се консултирате с вашия печатар дали може да печата с PANTONE® hexachrome мастила и да ви даде hexachrome профил за съответната печатарска машина. Pantone Hexachrome Logo

Цветовете PANTONE® отдавна са стандарт в печатната индустрия, но настоятелно ви съветваме винаги преди да ги използвате, да се консултирате с печатницата, дали разполагат със съответните мастила.

Цветовете PANTONE® се предлагат в два основни варианта ­ за коатирана (coated) хартия ­ луксозните хромови хартии, използвани в списанията например, и некоатирана (uncoated) хартия ­ да речем вестникарската хартия. Можете да различавате двата типа цветове по буквения индекс след цифрата, обозначаваща номера на цвета в каталога. Например жълтото с номер 101 C означава цвят за коатирана хартия, а 101 U ­ същият цвят за некоатирана хартия.

Вече имате пантонни цветове и за матова хартия ­ PANTONE® solid matte. Жълтото, за което стана дума по-горе, тук вече ще е 101 M. Освен за матирана хартия имате и две допълнителни палитри на PANTONE®: пастелни ­ PANTONE® pastel (съответно с coated и uncoated варианти) и металик ­ PANTONE® metallic (само coated версия).

TOYO

TOYO е система за съответствие на цветовете, която е популярна Азия (най-вече в Япония). Базирана е на каталожните цветове за мастилата на Toyo Ink Mfg. Co. Ltd. Имате някакви си около 1000 цвята, но защо ви са?

DIC

DIC е система за съответствие на цветовете, основана на каталожните цветове за мастилата на Dainippon Ink and Chemicals, Inc. Доколкото това отново е японска компания, цветовете DIC са популярни в Япония и други тихоокеански държави.

Стандартите TOYO и DIC не е препоръчително да използвате у нас, защото много е вероятно да имате несъответствие между екранните и отпечатаните цветове. Нещо повече ­ трудно ще откриете техни каталози, а още по-трудно ­ печатници, работещи с тях.

TRUMATCH Trumatch скала

TRUMATCH ­ система за съответствие на цветовете, основана на каталожните цветове на Trumatch, Inc. Можете да ползвате над 2000 цвята. Цветовата палитра на TRUMATCH е изградена от 48 основни цветови оттенъка (tints), като наситеността (shade) за всеки от тях се променя през 15%. За увеличаване на броя на цветовете се използва и черно (black), което се променя през 6% в 7 стъпки от 0 до 42%. Оттенъкът в палитрата се означава с номер, буквата отдясно на номера означава процентът на наситеност (а е за 100%, h ­ 5%), а ако до буквата отдясно има още една цифра тя означава процентът на черното в цвета (ако няма цифра ­ 0%, цифрата 7 означава 42%). Например за цвета TRUMATCH 12-a, ако го преобразувате в CMYK, ще видите, че е жълто с 100% наситеност, а цветът TRUMATCH 12-a1 ­ жълто 100% и черно 6%.

Тъй като TRUMATCH е оптимизирана за предпечатна подготовка, можете бързо да си намерите необходимите цветове било като дефинирани или като съставни. Стига да им свикнете на начина на номериране и да имате под ръка техните каталози.

FOCOLTONE Focoltone скала

FOCOLTONE ­ система за съответствие на цветовете на FOCOLTONE Ltd. FOCOLTONE всъщност е съкращение от FOur COLor TONEs ­ четирицветни тонове. Тук имате “само” 750 цвята. Цветовете тук са формирани от четирите CMYK цвята (или с премахването на един, два или три цвята), като нарастването на наситеността на отделните цветове е през 5%.

Ако ви мързи да мислите как да забъркате пропорциите в CMYK, за да постигнете даден цвет ­ просто си поровете в цветовете на FOCOLTONE и си харесайте нещо. След което като го обърнете в CMYK, ще си имате наготово хубав цвят.